Úvod
O nás
Historie
Výroční zprávy
Přehled činnosti
Aktuální program
Fotogalerie
Odkazy
Suvenýry




   

Zpět

Výroční zpráva o činnosti Amerického klubu dam za rok 2007

V roce 2006 pokračovalo občanské sdružení Americký klub dam již desátým rokem ve své obnovené činnosti. Snažily jsme se, aby akce byly co do druhu pokud možno pestré a jednotlivé typy se během roku neopakovaly. Kromě dvou slavnostních setkání, která nám přikazují stanovy a jež jsme si nazvaly Novoročním a Jahodovým dýchánkem, jsme v prostorách Náprstkova muzea pořádaly ještě pět  dalších akcí.

Záměrem plánu činnosti Amerického klubu dam je pořádat akce a setkání, které by zaujaly, pobavily a také rozšířily znalosti členek. Jak je vidět z výčtu loňských akcí, snažily jsme se, ostatně jako v minulých letech, mimo jiné také seznamovat s životem a dílem Vojty Náprstka a jeho přátel, se sbírkami jak Národního muzea, jehož součástí Náprstkovo muzeum je, tak pochopitelně i s tématy vztahujícími se k mimoevropským kulturám.

Lednový novoroční dýchánek jsme obohatily prohlídkou výstavy  „Dobrodružství sběratele Bedřicha Formana“, která v Náprstkově muzeu seznamovala s exponáty ze sbírek Náprstkovu muzeu věnovaných (9.1.).

Ještě koncem ledna jsme vyslechly přednášku Doc. PhDr. Oldřicha Kašpara „Když staré knihy vyprávějí.“ (30.1.).

V březnu pro nás opět naše členka paní Ljuba Benešová uspořádala se svými přáteli divadelní představení. Pro velký zájem byla reprízována hra A.Doudeta Listy z mého mlýna v podání L.Benešové,  K.Urbánka, D. Klapky a M.Stivínové. (20.3.)

Již tradičně zveme v pašijovém týdnu členky na literární večer Věry Ludíkové. Autorka (členka AKD) spolupracuje s klubem již několik let a pro velký zájem jak členek tak i veřejnosti, byl tento večer „Pošli to dál“ další výzvou k  setkávání se pozitivně naladěných lidí (10.4.).

V květnu jsme se vypravily do Průhonic, kde jsme měly v Dendrologické zahradě zajištěnu prohlídku s odborným výkladem. Po delší době to byl vysloveně letní den a tak krásné počasí umocnilo náš zážitek. (3.5.)
 
Vzhledem k tomu, že v roce 2006 uplynulo 10 let od obnovení činnosti AKD,  180 let od narození Vojty Náprstka a 110 let od odhalení pomníku Vojty Náprstka, uspořádaly jsme jahodový dýchánek na Nebozízku. U Náprstkova pomníku si členky vyslechly projev předsedkyně a vzpomínku na svého dávného dobrodince ukončily společným zpěvem hymny české, slovenské a slovanské. Toto setkání filmovala Česká televize a záznam má být součástí připravovaného filmu o Vojtovi Náprstkovi. Od pomníku jsme se odebraly do restaurace na Nebozízku, kde bylo zajištěné malé pohoštění. Důstojně tak byla oslavena všechna tři výročí. (12.6.)

V září byla klubovou akcí vernisáž v  Náprstkově muzeu, kde v rámci Dnů evropského dědictví a u příležitosti Náprstkova výročí byla otevřena výstava „Komunální politik Vojta Náprstek“. (16.9.)

Každoročně se snažíme uspořádat pro členky menší či větší výlety, a tak jsme se v říjnu vydaly do Roztok u Prahy, kde jsme navštívily nedávno otevřený ateliér Zdenky Braunerové. Ateliér s přilehlým mlýnem byl značně poškozen při povodni v roce 2002 a nyní otevřené prostory s novou instalací jsou pro návštěvníky velmi přitažlivé. Krásné počasí horkého podzimu umocnilo celkový příznivý dojem (14.10.).

Každoročně zařazujeme do programu jednu z expozic Národního muzea a v listopadu to byla prohlídka Modrého pokoje Jaroslava Ježka. V roce 2006 jsme si připomněly 100. výročí Ježkova narození, a tak tato návštěva byla o to aktuálnější. (7.11.)

Celoroční akce jsme ukončily tradičně Vánočním koncertem (11.12.)  v historickém interiéru knihovny Náprstkova muzea.  Trio cantabile (zpěv, harfa a flétna) nás tradičně naladilo vánočním repertoárem a připomnělo mimo jiné i skvostné skladby českých kantorů.

Akce Amerického klubu dam jsou dobrovolné a je samozřejmě na vůli každé členky, čeho se zúčastní. Loňská návštěvnost byla velmi dobrá a rozhodně si nemůžeme stěžovat na nezájem, naopak, návštěvnost na jednotlivých akcích stoupá.

Co se týká členské základny, během roku 2006 byly přijato 3 nové členky a jedna členka zemřela. K 1. lednu 2007 má tak Americký klub dam celkem 111 řádných  členek. Několik členek opět nezaplatilo členské příspěvky a pokud se během roku žádné akce nezúčastnily, budou se seznamu vyškrtnuty. Vzhledem k vzrůstajícím nákladům jsme k tomu nuceny, protože klubová činnost je hrazena pouze z členských příspěvků. Téměř po celý rok se průběžně hlásily zájemkyně o členství, ale protože nechceme být masovou organizací, a také nemáme dostatečné prostorové podmínky, tak se na početním růstu podílejí především samy členky, které se za novou členku musí zaručit. A jinak si členky vybíráme. 

Zdrojem informací o činnosti klubu jsou kromě muzejních akcí sdělovací prostředky, kde se především předsedkyně snaží o klubu informovat. V roce 2006 to bylo v českém rozhlase třikrát a třikrát v televizi. O činnosti klubu referovala předsedkyně i na veřejných přednáškách; v roce 2006 to bylo celkem třicet jednakrát. Výstava o historii Amerického klubu dam, která byla v roce 2005 vytvořena pro Náprstkovo muzeum byla v roce 2006 zapůjčena do Ostravy a činnost Amerického klubu dam byla rovněž zmíněna na výstavě Vzdělávání dívek v Čechách, kterou uspořádalo Pedagogické muzeum J.A. Komenského v Praze a kam Náprstkovo muzeum zapůjčilo několik exponátů.

O historii a členkách Amerického klubu dam referovala předsedkyně rovněž na mezinárodních odborných konferencích, a to v Pardubicích na konferenci Tzv. dějiny ženy s referátem Korespondence Josefy Křížkové-Náprstkové (27.-28.4.) a v Praze na Noci vědců (22.9.) s referátem Americký klub dam a počátky ženského vzdělávání a na konferenci Národního archivu Reflexe a sebereflexe ženy a  (23.-24.11.) s referátem Americký klub dam a jeho charitativní činnost. Od roku 1998 se o Americkém klubu dam může dozvědět kdokoliv na světě také prostřednictvím internetu a od začátku roku 2003 jsou zde zveřejněny Výroční zprávy. Prostřednictvím elektronické pošty jsme rovněž podávaly informace o členství v klubu.

Nahoru na stránku