Úvod
O nás
Historie
Výroční zprávy
Přehled činnosti
Aktuální program
Fotogalerie
Odkazy
Suvenýry
O nás - podmínky členství

AMERICKÝ KLUB DAM

Adresa:

NM-Náprstkovo muzeum
Betlémské nám. 1
110 00 PRAHA 1

Telefon:

224 497 516

E-mail

milena_secka@nm.cz

Forma:

Spolek

IČO:

63838206

Rok vzniku:

1996 (s návazností na historický, činný v letech 1865-1948)

Stanovy:

registrovány na ministerstvu vnitra ČR 1.3.1996 (II/S-0S/1-29387/96-R)

Členská základna:

k 1.1.2016 celkem 89 členek

Představitelé:

předsedkyně: PhDr. Milena Secká, CSc.
výkonná ředitelka: Jarmila Prášilová

Americký klub dam je spolkem, navazujícím svým sídlem i činností na historický Americký klub dam, který byl v roce 1865 založen v knihovně Vojty Náprstka v domě U Halánků na Betlémském náměstí v Praze. Ve své vzdělávací a charitativní činnosti vytrval až do roku 1948, kdy byla jeho činnost násilně ukončena. Dnes se klub schází v původních prostorách historického interiéru Náprstkovy knihovny a sdružuje ženy, které mají zájem o českou historii a kulturu.

Klub pořádá minimálně deset akcí do roka, z nichž dvě (podle stanov) mají mít podobu členských schůzí. Na Novoročním dýchánku v lednu a Jahodovém dýchánku v červnu se rekapituluje činnost, plánují nové akce a rovněž nové členky dostávají členské listy. Ostatní akce jsou plánovány tak, aby se během roku typově neopakovaly; součástí programu je tak divadelní představení, literární večer, exkurze, přednáška, vánoční koncert apod.

Členkou Amerického klubu dam se může stát žena starší 16 let, která je doporučena alespoň jednou stávající členkou. Činnost klubu je financována výhradně z členských příspěvků. Pro studující, ženy na mateřské dovolené či v důchodu je stanovena minimální výše ročního členského příspěvku na 300,- Kč a pro ženy pracující na částce 800,- Kč. Klub vede předsedkyně a výkonná ředitelka.

Nahoru na stránku