Úvod
O nás
Historie
Výroční zprávy
Přehled činnosti
Aktuální program
Fotogalerie
Odkazy
Suvenýry
   

Zpět

Výroční zpráva o činnosti Amerického klubu dam za rok 2002

V roce 2002 pokračoval Americký klub dam již sedmým rokem ve své obnovené činnosti. Akce byly co do druhu pokud možno pestré a to, co jsme si naplánovaly, jsme podle možností dodržely. Počet pravidelných setkání se nezměnil a navíc měly členky možnost zúčastnit se i dalších akcí. Stanovily jsme si 10 akcí do roka, z nichž dvě slavnostní setkání, která nám přikazují stanovy a jež jsme si nazvaly Novoročním a Jahodovým dýchánkem, jsme pořádaly v prostorách Náprstkova muzea, stejně tak jako dalších pět akcí.

Záměrem plánu činnosti Amerického klubu dam je pořádat akce a setkání, které by zaujaly, pobavily a také rozšířily naše znalosti. Jak je vidět z výčtu loňských akcí, snažily jsme se, ostatně jako v minulých letech, mimo jiné také seznamovat s životem a dílem Vojty Náprstka a jeho četných přátel, případně s osobnostmi, které měly nějaký vztah i k Americkému klubu dam. Zároveň se snažíme upozorňovat také na další expozice Národního muzea, jehož součástí Náprstkovo muzeum je, a které nejsou vždy v popředí zájmu veřejnosti. V tomto záměru budeme pokračovat i v příštím roce.

Lednový novoroční dýchánek jsme obohatily prohlídkou výstavy Lovci lebek, Život a kultura Dajaků na Kalimantanu, která v Náprstkově muzeu seznamovala s tradiční velmi  zajímavou kulturou obyvatel Bornea (7.1.).

V únoru měly členky možnost navštívit mimořádně dvě akce. První byl v přednáškovém sále Náprstkova muzea křest knihy Ženy rodiny Náprstkovy s odborným výkladem tří spoluautorek (5.2.), které  ve svých vystoupeních přiblížily osobnosti Anny Fingerhutové, Josefy Náprstkové a Boženy Šantrůčkové. Druhou únorovou akcí byla návštěva koncertu v kostele U Salvátora, kde spojené sbory Cantores Pragenses a Domkantorei Schwerin za doprovodu Filharmonie Hradec Králové provedly oratorium Stabat Mater od Antonína Dvořáka (23.2).
 
V březnu byly na výběr opět dvě akce, a sice jednak návštěva zajímavé výstavy, která jen neprávem nestála v popředí zájmu návštěvníků. V Clam-Gallasově paláci byly pod názvem Doma v cizině vystaveny doklady života a práce české menšiny ve Vídni ve 20.století. Náprstkovo muzeum bylo spoluautorem a táž výstava byla posléze zapůjčena do Brna, kde se setkala s daleko větším zájmem veřejnosti (6.3.).

V předvečer velikonočních svátků  klub pořádal opět v přednáškovém sále muzea literární večer „Je jaro“ Věry Ludíkové, inspirovaný právě mystériem velikonoc a jara (27.3.)

Shodou okolností i v dubnu byly na výběr dvě akce. První byla vernisáž výstavy v Náprstkově muzeu „Rub a líc slávy Dr.Emila Holuba“ (3.4.) Vzhledem k tomu, že členkami našeho klubu jsou i herečky, zařazujeme každý rok jedno jejich představení, které se hraje v historickém interiéru knihovny Náprstkova muzea. Letos to byla hra Ljuby Benešové Bílá dáma Perchta z Rožmberka v podání autorky. I když paní D.Fialková onemocněla a její text četla paní Benešová, bylo to opět nezapomenutelným zážitkem pro všechny zúčastněné (15.4.).

V roce 2002 jsme si připomněly 140. výročí úmrtí Boženy Němcové, které jsme oslavily společně se Společností Boženy Němcové důstojným způsobem. Uspořádaly jsem ve Rytířském sále Valdštejnského paláce (dnes sídle Senátu České republiky) a pod záštitou pana Dr. Pittharta Slavnostní odpoledne. Odborné projevy byly proloženy hudebními a literárními ukázkami a akce byla kladně hodnocena i ze strany pana Pittharta a dalších zúčastněných senátorů. Vzhledem k tomu, že tyto prostory nejsou dostatečně velké a zájem byl obrovský, mohly se zúčastnit jen ty, které se včas přihlásily (16.5.).

Činnost za první pololetí jsme ukončily tradičně Jahodovým dýchánkem, doplněným o prohlídku výstavy Cesty k bohům, která seznamovala s životem, uměním a náboženskými názory různých etnik Peru a Mexika (17.6.).

V září jsme v přednáškovém sále muzea uspořádaly přednášku Doc. Dr. Oldřicha Kašpara „Duchové umrlých a zamordovaných cizinců aneb Španělská strašidla v Praze“. Dr. Kašpar jako známý iberoamerikanista se česko-španělskými vztahy zabývá z hlediska historického již mnoho let a jeho projev vzbudil velký zájem (18.9.).

Zvykly jsme si, že pořádáme do roka jeden výlet a letos to byl opět Památník bratří Čapků ve Strži. Při této příležitosti předsedkyně klubu předala Památníku dar Náprstkova muzea, 6.díl CD-ROMu s nahrávkami z gramofonové sbírky Karla Čapka, tentokrát s evropskou hudbou. Správkyně objektu paní Váňová nás provedla celou expozicí s výkladem a venku na zahradě jsme si pak udělaly  malé pohoštění. I když bylo chladněji, počasí nám přálo a zúčastněným se výlet líbil (5.10.)
 
Na sychravé listopadové odpoledne jsme si naplánovaly návštěvu Muzea Antonína Dvořáka v letohrádku Amerika, který je expozicí Národního muzea Muzea české hudby. I když se jedná o velmi půvabnou lokalitu se zajímavou expozicí, mnohé členky tento objekt navštívily poprvé. Odborný výklad nám podala Dr.Jarmila Tauerová (28.11.)

Celoroční akce jsme ukončily tradičně Vánočním koncertem (13.12.) opět v přednáškovém sále Náprstkova muzea. Evropskou renesanční hudbu a koledy přednesla Rožmberská kapela, které se svým uměním hry na nejroztodivnější nástroje podařilo vykouzlit neopakovatelnou atmosféru.


Akce Amerického klubu dam jsou dobrovolné a je samozřejmě na vůli každé členky, čeho se zúčastní. Loňská návštěvnost byla velmi dobrá a rozhodně si nemůžeme stěžovat na nezájem.

Co se týká členské základny, během roku 2002 bylo přijato 14 členek, žádná členka se neodhlásila, ale 8 jsme z důvodů neplacení příspěvků a nepodání o sobě zpráv ukončily členství. Několik členek opět nezaplatilo členské příspěvky a žádné akce se nezúčastnily. Ty budou v prvních měsících roku 2003 dopisem požádány, zda mají i nadále zájem o členství. Vzhledem k vzrůstajícím nákladům jak na poštovné, ale v podstatě na vše, jsme k tomu nuceny, protože klubová činnost je hrazena pouze z členských příspěvků. Téměř po celý rok se průběžně hlásily zájemkyně o členství, ale protože nechceme být masovou organizací, a také nemáme dostatečné prostorové podmínky, tak se na početním růstu podílejí především samy členky, které se za novou členku musí zaručit. Zdrojem informací o činnosti klubu jsou kromě muzejních akcí sdělovací prostředky, kde se především předsedkyně snaží o klubu informovat. V roce 2002 to bylo v českém rozhlase čtyřikrát. O činnosti klubu referovala předsedkyně i na veřejných přednáškách; v roce 2002 to bylo dvanáctkrát. Naše činnost byla zmíněna i v novinových zprávách a časopiseckých článcích. Od roku 1998 se o Americkém klubu dam může dozvědět kdokoliv na světě i prostřednictvím internetu a od začátku roku 2003 zde budou zveřejněny Výroční zprávy. Prostřednictvím elektronické pošty jsme podávaly informace o členství v klubu celkem pětkrát.

Stejně jako v roce 2000  se klub zúčastnil také akce, která byla charakteristická i pro činnost klubu předminulého století. A sice v prosinci roku 2001 jsme na výzvu Československého ústavu zahraničního uspořádaly sbírku na bustu T.G.Masaryka pro Užhorod.  Sbírka pokračovala ještě v roce 2002 a vybraly jsme celkem 1.200,- Kč.

V loňském roce jsme opět pokračovaly v propagaci Náprstkova muzea a jeho činnosti mezi členkami, především v informovanosti o všech výstavách, pozvánkami na vernisáže a na prohlídku muzea v rámce Mezinárodního dne muzeí. Domníváme se, že tato spolupráce je oboustranně velmi výhodná a budeme v ní i v příštím roce pokračovat.

Nahoru na stránku