Úvod
O nás
Historie
Výroční zprávy
Přehled činnosti
Aktuální program
Fotogalerie
Odkazy
Suvenýry
   

Zpět

Výroční zpráva o činnosti Amerického klubu dam za rok 2016

V roce 2016 pokračoval spolek Americký klub dam dvacátým prvním rokem ve své obnovené činnosti. Kromě dvou slavnostních setkání - Novoročního a Jahodového dýchánku, jsme pořádaly v prostorách Náprstkova muzea čtyři další akce.

Záměrem plánu činnosti Amerického klubu dam je pořádat akce a setkání, které by zaujaly, pobavily a také rozšířily znalosti členek.

Lednový Novoroční dýchánek jsme obohatily prohlídkou výstavy o starověké Číně - Říše středu - (11.1.). Členky se tak mohly seznámit s unikátními exponáty, které patří k nejstarším fondům Náprstkova muzea.

V únoru jsme vyslechly autobiografické čtení naší členky, herečky Ljuby Benešové s názvem Nesplněné sny. (8.2.) Autorka v něm rekapitulovala důležité okamžiky svého bohatého života a vzpomínala na osudová setkání.

Stejně jako v předchozím roce, byla předsedkyně klubu pozvána Nadací Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových k vzpomínkové akci na slavného mecenáše. Za Americký klub dam Dr. Secká položila kytici u hrobu Josefa Hlávky v Přešticích a zúčastnila se zádušní mše v Lužanech (14.3.). Josef Hlávka patřil k dlouholetým přátelům manželů Náprstkových a Hlávkova druhá manželka Zdenka byla zakládající členkou Amerického klubu dam.

Vzhledem k datu Velikonoc, se tradiční literární podvečer naší členky, paní Věry Ludíkové, uskutečnil ještě v březnu (21.3.). Autorka spolu s Alfrédem Strejčkem a za hudebního doprovodu Renaty Jandové a Jana Franka představila svou novou knihu Usedám nad bílou stránkou.

V dubnu jsme si připomněly 700. výročí narození Karla IV. dvěma akcemi. První byla prohlídka výstavy v Národním pedagogickém muzeu Jana Amose Komenského (19.4.), a druhou přednáška Mileny Secké v Náprstkově muzeu s názvem Vita Caroli in picturis de fontibus Musei Náprstek Pragae (28.4.). Autorka přiblížila posluchačům málo známé obrazové fondy Náprstkova muzea, které mají vztah k místům, kde pobýval Karel IV.

V květnu jsme uspořádaly již tradiční zájezd (14.5.), tentokrát na zámek Kuks. Cestou jsme se zastavily v Hlavenci, kde je pozoruhodný pomník císaře Karla VI., který vytvořil Matyáš Bernard Braun. v Kuksu jsme pak absolvovaly prohlídku zámku, lékárny a galerie dalších Braunerových soch. Celý zájezd, umocněný krásným počasím, se vydařil a členkám se velmi líbil.

První pololetí činnosti jsme jako obvykle ukončily Jahodovým dychánkem (27.6.) s přehledem o činnosti klubu, plánech do budoucna, předáváním členských listů novým členkám a samozřejmě s jahodovým pohoštěním. Součástí programu byla i oblíbená tombola předmětů s jahodovými motivy.

V září jsme zahájily činnost malým výletem do Roztok u Prahy s návštěvou Středočeského muzea. (3.9.) Zde jsme si kromě výstavy Oko bere, Vole, padni prohlédly i nové stálé expozice.

V říjnu jsme si připomněly výročí narození Josefy Náprstkové křtem nové knihy Mileny Secké s názvem Jen Náprstková, prosím….(6.10.) Publikace shrnuje dosavadní výsledky bádání autorky o životě této neobyčejné ženy, která se zasloužila mimo jiné i o rozvoj Náprstkova muzea.

Od počátku svého založení v 19. století navštěvovaly členky Amerického klubu v předdušičkovém období pražské hřbitovy a upravovaly hroby zapomenutých českých osobností. Každoročně v této tradici v pozměněné formě pokračujeme. Cestou k rodinné hrobce Fingerhutových, seznámila předsedkyně s životem a dílem několika význačných osobností, které měly blízký vztah k manželům Náprstkovým (2.11.). Tentokrát byly vybrány hroby osobností, které rozdávaly nejen finanční prostředky, ale i své vědomosti a umění a někteří i nenávist. (Josef Franta Šumavský, Karel Sladkovský, Karel Štapfer, Karel Fanta, Marie Sandtnerová-Janků, Alois Oliva, Miroslav Tyrš, Marie Hübnerová, Karel Sabina a Anna Fingerhutová).

Celoroční akce jsme ukončily tradičně Vánočním koncertem (5.12.) v historickém interiéru knihovny Náprstkova muzea. Trio v podání Ludmila Vernerová, Stania Ramešová a Roman Fedčuk (zpěv, harfa, housle) nás příjemně naladilo vánočními skladbami světových i českých mistrů.

Akce Amerického klubu dam jsou dobrovolné a je na vůli každé členky, čeho se zúčastní. Loňská návštěvnost byla velmi dobrá a na jednotlivých akcích stoupá.

Co se týká členské základny, během roku 2016 bylo přijato 9 nových členek a jedna členka zemřela. k 1. lednu 2017 má tak Americký klub dam celkem 91 řádných členek.

Zdrojem informací o činnosti klubu jsou kromě muzejních akcí sdělovací prostředky, ve kterých se především předsedkyně snaží o klubu informovat. v roce 2016 to bylo několikrát v českém rozhlase. O činnosti klubu referovala předsedkyně jak na veřejných přednáškách (v Praze, Roudnici, Plzni), tak i v odborných článcích. Program klubu i aktuality jsou uveřejňovány také na webových stránkách Amerického klubu dam, o které se pečlivě stará jedna z členek. Nejširší veřejnost tak má přehled o historii i současnosti klubu a jsou zde také zveřejněny výroční zprávy, přehled všech akcí i fotogalerie.

Nahoru na stránku