Úvod
O nás
Historie
Výroční zprávy
Přehled činnosti
Aktuální program
Fotogalerie
Odkazy
Suvenýry
   

Zpět

Výroční zpráva o činnosti Amerického klubu dam za rok 2015

V roce 2015 pokračoval spolek Americký klub dam již jubilejním dvacátým rokem ve své obnovené činnosti. Kromě dvou slavnostních setkání - Novoročního a Jahodového dýchánku, jsme pořádaly v prostorách Náprstkova muzea pět dalších akcí, za které platíme nájemné.

Záměrem plánu činnosti Amerického klubu dam je pořádat akce a setkání, které by zaujaly, pobavily a také rozšířily znalosti členek.

Lednový Novoroční dýchánek jsme obohatily prohlídkou výstavy Azerbajdžán – čarovná země ohně (12.1.) s odborným výkladem autorky H. Heroldové. Členky se tak mohly seznámit s unikátními exponáty tradičního lidového umění, zapůjčenými azerbajdžánskými institucemi.

V únoru jsme vyslechly přednášku PhDr. Mileny Secké S Karlem Čapkem kolem světa, která se uskutečnila v knihovně muzea k 125. výročí narození slavného spisovatele (16.2.). Přednáška se zvukovými ukázkami představila Karla Čapka také jako sběratele gramofonových desek s originálními nahrávkami etnické hudby.

Stejně jako v předchozím roce, byla předsedkyně klubu pozvána Nadací Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových k vzpomínkové akci na slavného mecenáše. Za Americký klub dam Dr. Secká položila kytici u hrobu Josefa Hlávky v Přešticích a zúčastnila se zádušní mše v Lužanech (12.3.). Josef Hlávka patřil k dlouholetým přátelům manželů Náprstkových a Hlávkova druhá manželka Zdenka byla zakládající členkou Amerického klubu dam.

V březnu jsme shlédly představení Márinka od Karla Hynka Máchy, v nezapomenutelném podání Alfréda Strejčka. (16.3.)

Vzhledem k datu Velikonoc, se tradiční literární podvečer naší členky, paní Věry Ludíkové, uskutečnil ještě v březnu (30.3.). Autorka spolu s Františkem Skřípkem a za hudebního doprovodu Renaty Jandové a Jana Franka představila svou novou knihu Duše neumírá.

V prosluněném téměř letním dnu jsme v dubnu navštívily Vyšehrad, kde jsme si prohlédly expozici Gotického sklepu (21.4.). Stálá expozice, umístěná v podzemí, seznamuje s historií lokality, archeologickými nálezy i ukázkami uměleckých řemesel převážně středověku.

V květnu jsme uspořádaly zájezd (16.5.), tentokrát do měst Český Dub a Jablonec nad Nisou. V Českém Dubu jsme si prohlédly Podještědské muzeum s expozicí věnovanou mimo jiné Karolině Světlé a Bedřichu Smetanovi. Navíc jsme si prohlédly - rovněž s odborným výkladem – Johanitskou komendu, která připomíná aktivity svaté Zdislavy z nedalekého Lemberka. V Jablonci jsme si pak prohlédly Muzeum skla a bižuterie. Celý zájezd, umocněný krásným počasím, se vydařil a členkám se velmi líbil.

První pololetí činnosti jsme jako obvykle ukončily Jahodovým dychánkem (29.6.) s přehledem o činnosti klubu, plánech do budoucna, předáváním členských listů novým členkám a samozřejmě s jahodovým pohoštěním. Součástí programu byla i oblíbená tombola předmětů s jahodovými motivy.

V září jsme si připomněly 120. výročí úmrtí Vojty Náprstka přednáškou v Náprstkově muzeu (17.9.), nazvanou, vzhledem k šestistému výročí upálení Mistra Jana Husa, Vojta Náprstek – vřelý ctítel Husa. Vojta Náprstek se aktivně účastnil všenárodních Husovských oslav v roce 1868 a později i jako předseda Spolku pro zbudování pomníku Mistra Jana Husa se zasloužil o postavení pomníku na Staroměstském náměstí, i když se jeho realizace nedožil.

V říjnu jsme navštívily areál památníku na Vítkově (7.10.) s aktuální výstavou Slavné pohřby, kterou provedla s výkladem spoluautorka výstavy M. Secká.

Od počátku svého založení v 19. století navštěvovaly členky amerického klubu v předdušičkovém období pražské hřbitovy a upravovaly hroby zapomenutých osobností české historie. Každoročně v této tradici v pozměněné formě pokračujeme. Cestou k rodinné hrobce Fingerhutových, seznámila předsedkyně s životem a dílem několika význačných osobností, které měly blízký vztah k manželům Náprstkovým (2.11.). Tentokrát byly vybrány hroby osobností, které byly ve své době významnými pedagogy (O. Sklenářová-Malá, J. J. R. Čejka, K. F. Kořistka, A. Frič, P. Mužák, B. Rajská, J. Jungmann, B. Bolzano, F. Petřina, R. Skuherský aj).

Celoroční akce jsme ukončily tradičně Vánočním koncertem Poslán jest od Boha angel (30.11.) v historickém interiéru knihovny Náprstkova muzea. Trio cantabile v podání Ludmila Vernerové, Lydie Haertlová a Václav Kunt (zpěv, harfa, flétna) nás příjemně naladilo vánočními skladbami světových i českých mistrů.

Akce Amerického klubu dam jsou dobrovolné a je na vůli každé členky, čeho se zúčastní. Loňská návštěvnost byla velmi dobrá a na jednotlivých akcích stoupá.

Co se týká členské základny, během roku 2015 bylo přijato 5 nových členek. K 1. lednu 2016 má tak Americký klub dam celkem 89 řádných členek.

Zdrojem informací o činnosti klubu jsou kromě muzejních akcí sdělovací prostředky, ve kterých se především předsedkyně snaží o klubu informovat. V roce 2015 to bylo několikrát v českém rozhlase. O činnosti klubu referovala předsedkyně jak na vědeckých konferencích (Nitra, Ministerstvo školství Praha), na veřejných přednáškách (v Praze, Benešově, Ostravě a Bratislavě), tak i v odborných článcích. Program klubu i aktuality jsou uveřejňovány také na webových stránkách Amerického klubu dam, o které se pečlivě stará jedna z členek. Nejširší veřejnost tak má přehled o historii i současnosti klubu a jsou zde také zveřejněny výroční zprávy, přehled všech akcí i fotogalerie.

Nahoru na stránku