Úvod
O nás
Historie
Výroční zprávy
Přehled činnosti
Aktuální program
Fotogalerie
Odkazy
Suvenýry
   

Zpět

Výroční zpráva o činnosti Amerického klubu dam za rok 2014

V roce 2014 pokračoval spolek (dříve občanské sdružení) Americký klub dam již devatenáctým rokem ve své obnovené činnosti. Snažily jsme se, aby akce byly co do druhu pokud možno pestré a jednotlivé typy se během roku neopakovaly. Kromě dvou slavnostních setkání - Novoročního a Jahodového dýchánku, jsme pořádaly v prostorách Náprstkova muzea, ještě tři další akce, za které platíme nájemné.

Záměrem plánu činnosti Amerického klubu dam je pořádat akce a setkání, které by zaujaly, pobavily a také rozšířily znalosti členek. Jak je vidět z výčtu loňských akcí, snažily jsme se, ostatně jako v minulých letech, mimo jiné také seznamovat s životem a dílem Vojty Náprstka a jeho přátel, se sbírkami jak Národního muzea, jehož součástí Náprstkovo muzeum je, tak pochopitelně i s tématy vztahujícími se k mimoevropským kulturám. Nově také nabízíme členkám i další akce NM-Náprstkova muzea, na které mají, pokud se konají v prostorách muzea vstup zdarma.

Lednový Novoroční dýchánek jsme obohatily prohlídkou výstavy Čas zámořských objevů (6.1.). Členky se tak mohly seznámit s unikátními exponáty jak Náprstkova muzea, tak i dalších domácích a zahraničních institucí, které přiblížily klady i zápory cest slavných cestovatelů - objevitelů.

V únoru jsme vyslechly přednášku PhDr. Lubomíra Sršně věnovanou Marii Červinkové-Riegrové, která se uskutečnila v knihovně muzea (4.2.). Tato významná filantropka a propagátorka ženského vzdělávání v 19. století byla zakládající a dlouholetou členkou Amerického klubu dam.

V březnu jsme navštívily jeden ze skvostů pražské architektury, Bílkovu vilu (18.3.). Vzhledem k datu Velikonoc, se tradiční literární podvečer naší členky, paní Věry Ludíkové uskutečnil v dubnu (14.4.). Autorka spolu s Alfrédem Strejčkem představila svou novou knihu Vlna nad vlnou stoupá, která reflektuje její vzpomínky na kardinála Tomáše Špidlíka.

V květnu jsme uspořádaly zájezd (17.5.), tentokrát do města Roudnice nad Labem s výstupem na horu Říp. Byly jsme slavnostně přijaty panem starostou města Roudnice, prohlédly jsme si výstavu v místní knihovně, navštívily v zámku svatební festival a výlet zakončily milým posezením v cukrárně Dortletka. I když byl závěr výletu poznamenán deštěm, přesto se velmi vydařil.

Počátkem června jsme si připomněly 580. výročí bitvy u Lipan prohlídkou Maroldova panoramatu (3.6.) na pražském Výstavišti. Značný počet členek se zúčastnil i zajímavého happeningu Zkrášlete Světlou, zahřejte Nerudu (5.6.), který se konal na Karlově náměstí u příležitosti otevření nové naučné stezky ve Světlé pod Ještědem. Při této příležitosti byla socha Karolíny Světlé na Karlově náměstí ozdobena věncem se stuhami, které vyráběly jednotlivé dárkyně. Za Americký klub dam vyšila předsedkyně stuhu s nápisem „Naší zakladatelce Americký klub dam 1865 – 2014“.

První pololetí činnosti jsme jako obvykle ukončily Jahodovým dychánkem (23.6.) s přehledem o činnosti, plánech do budoucna, předáváním členských listů novým členkám a samozřejmě s jahodovým pohoštěním. Součástí programu byla i oblíbená tombola předmětů s jahodovými motivy.

V září jsme si připomněly 120. výročí úmrtí Vojty Náprstka přednáškou v Náprstkově muzeu (2.9.), ale především pak pěším výletem ze Svatého Jana pod Skalou na Karlštejn (6.9.). Šly jsme po nejstarší značené turistické stezce, která nese jméno prvního předsedy Klubu českých turistů – Vojty Náprstka. Předsedkyně nás při této příležitosti seznámila s legendárním sokolským výletem Vojty Náprstka na Karlštejn v roce 1863, kam doprovázel polskou revolucionářku Henryku Pustowojtownu.

V říjnu jsme navštívily areál Strahovského kláštera (14.10.). Páter Ambrož nás provedl nejen světově proslulými sály knihovny, ale také bazilikou Nanebevzetí Panny Marie, obrazárnou, zahradou a dalšími klášterními prostorami. Nezapomenutelný zážitek umocnila i neobvyklá vyhlídka na sluncem zalitou Prahu.

Od počátku svého založení v 19. století navštěvovaly členky amerického klubu v předdušičkovém období pražské hřbitovy a upravovaly hroby zapomenutých osobností české historie. Listopadovou akcí byla proto, opět na vyžádání členek, návštěva starých Olšanských hřbitovů. Cestou k rodinné hrobce Fingerhutových, seznámila předsedkyně s několika význačnými osobnostmi, které měly blízký vztah k Josefě Náprstkové (3.11.). Tentokrát byly vybrány hroby osobností, které patřily k její rodině, přátelům či spolupracovníkům.V listopadu měly členky také možnost účastnit se v Náprstkově knihovně křtu knihy Mileny Secké a Martina Šámala „Byl to můj osud“. (25.11.) Jedná se o první kritické vydání zápisků Josefy Náprstkové, které přibližují život českých vlastenců převážně v druhé polovině 19. století.

Celoroční akce jsme ukončily tradičně Vánočním koncertem (1.12.) v historickém interiéru knihovny Náprstkova muzea. Trio v podání L. Vernerové, J. Jiříčkové a V. Podrazila (zpěv, housle a klávesy) nás příjemně naladilo žertovným i vánočním repertoárem, který vtipně glosoval Vítězslav Podrazil. Nakonec jsme si společně zazpívaly i několik koled.

Akce Amerického klubu dam jsou dobrovolné a je samozřejmě na vůli každé členky, čeho se zúčastní. Loňská návštěvnost byla velmi dobrá a rozhodně si nemůžeme stěžovat na nezájem, naopak, návštěvnost na jednotlivých akcích stoupá.

Co se týká členské základny, během roku 2014 bylo přijato 6 nových členek. K 1. lednu 2015 má tak Americký klub dam celkem 86 řádných členek.

Zdrojem informací o činnosti klubu jsou kromě muzejních akcí sdělovací prostředky, kde se především předsedkyně snaží o klubu informovat. V roce 2014 to bylo několikrát v českém rozhlase i televizi. O činnosti klubu referovala předsedkyně jak na vědeckých konferencích, tak i na veřejných přednáškách v Praze a Litomyšli. Program i aktuality jsou uveřejňovány také na webových stránkách Amerického klubu dam, o které se pečlivě stará jedna z členek. Nejširší veřejnost tak má přehled o historii i současnosti klubu a jsou zde také zveřejněny výroční zprávy, přehled všech akcí i fotogalerie.

Nahoru na stránku