Úvod
O nás
Historie
Výroční zprávy
Přehled činnosti
Aktuální program
Fotogalerie
Odkazy
Suvenýry
   

Zpět

Výroční zpráva o činnosti Amerického klubu dam za rok 2013

V roce 2013 pokračovalo občanské sdružení Americký klub dam již osmnáctým rokem ve své obnovené činnosti. Snahou bylo, aby akce byly co do druhu pokud možno pestré a jednotlivé typy se během roku neopakovaly. Kromě dvou slavnostních setkání, která nám přikazují stanovy a jež jsme si nazvaly Novoročním a Jahodovým dýchánkem, jsme pořádaly v prostorách Náprstkova muzea, ještě šest dalších akcí. Od roku 2013 jsme nuceny smlouvou o pronájmu platit NM - Náprstkovu muzeu za každou akci nájemné.

Záměrem plánu činnosti Amerického klubu dam je pořádat akce a setkání, které by zaujaly, pobavily a také rozšířily znalosti členek. Jak je vidět z výčtu loňských akcí, snažily jsme se, ostatně jako v minulých letech, mimo jiné také seznamovat s životem a dílem Vojty Náprstka a jeho přátel, se sbírkami jak Národního muzea, jehož součástí Náprstkovo muzeum je, tak pochopitelně i s tématy vztahujícími se k mimoevropským kulturám. Nově také nabízíme členkám i další akce NM-Náprstkova muzea, na které mají, pokud se konají v prostorách muzea, vstup zdarma.

Lednový novoroční dýchánek jsme obohatily prohlídkou výstavy Po stopě Karla Maye (7.1.). Členky se tak mohly seznámit s unikátními exponáty jak Náprstkova muzea, tak i dalších domácích a zahraničních institucí, které přiblížily jak život, tak především dílo známého spisovatele Karla Maye.

V únoru jsme shlédly divadelní představení Mileny Štráfeldové Osamělé večery Dory N., které se uskutečnilo v knihovně muzea (4.2.). V podání Marty Sovové šlo o fiktivní monolog dcery Boženy Němcové Dory vzpomínek na matku. Autorka nabídla klubu tuto možnost vzhledem k tomu, že se jedná o nové monodrama (premiéra byla koncem roku 2012) a na únor připadá výročí úmrtí Boženy Němcové. Představení se velmi líbilo.

V březnu měly členky možnost, a také jí využily, navštívit křest knihy PhDr. Martina Šámala Dr. Emil Holub (21.3.). Vzhledem k datu Velikonoc, se uskutečnil v březnu tradiční literární podvečer naší členky, paní Věry Ludíkové. (25.3.), na kterém autorka představila svou novou knihu Malý básník. Texty v češtině, němčině a slovenštině, jakož i hudební doprovod zajistili žáci ZŠ Angelovova a ZUŠ Bajkalská.

V dubnu se pak konal křest knihy předsedkyně klubu Dr. Milena Secké Americký klub dam, krůček k ženské vzdělanosti. (15.4.) Nová publikace seznamuje s historií tohoto nejstaršího českého ženského vzdělávacího spolku i s jeho novodobou historií. Kniha je doplněna početnou obrazovou přílohou a je v prodeji v pokladně Národního a Náprstkova muzea.

V květnu jsme uspořádaly zájezd (18.5.) do německého města Gotha, kde byl v roce 1894 Vojta Náprstek zpopelněn. Kromě Gothy jsme navštívily také město Annaberg a zde nově otevřené muzeum tradiční krušnohorské dřevěné výroby Museum der Träume.

První pololetí činnosti jsme jako obvykle ukončily Jahodovým dýchánkem (24.6.) s přehledem o činnosti, plánech do budoucna, předáváním členských listů novým členkám a samozřejmě s jahodovým pohoštěním. Součástí programu byla i oblíbená tombola předmětů s jahodovými motivy.

V září jsme zahájily činnost výletem do Roztok, kde Středočeské muzeum uspořádalo Jiřinkové slavnosti (7.9.). Členky vyslechly koncert, shlédly výstavu, módní přehlídku i dražbu jiřinkových aranžmá.

V říjnu jsme navštívily stálou expozici Národní galerie ve Schwarzenberském paláci (9.10.). Jedná se o dlouhodobou zápůjčku Uměleckoprůmyslového muzea, která na špercích, nádobí, textilu i dalším vybavení domácnosti seznamuje s uměleckým řemeslem 18. století.

Od počátku svého založení v 19. století navštěvovaly členky amerického klubu v předdušičkovém období pražské hřbitovy a upravovaly hroby zapomenutých osobností české historie. Listopadovou akcí byla proto, opět na vyžádání členek, návštěva starých Olšanských hřbitovů. Cestou k rodinné hrobce Fingerhutových (Náprstkových), seznámila předsedkyně s několika význačnými osobnostmi, které měly blízký vztah k Vojtovi Náprstkovi (4.11.). Tentokrát byly vybrány hroby osobností, které v 19. století ať již dobrovolně nebo nedobrovolně cestovaly.

Celoroční akce jsme ukončily tradičně Vánočním koncertem (3.12.) v historickém interiéru knihovny Náprstkova muzea. Trio cantabile (zpěv, flétna a harfa) nás příjemně naladilo vánočním repertoárem a připomnělo skvostné skladby českých kantorů i světových mistrů. Nakonec jsme si společně zazpívaly i několik koled.

Akce Amerického klubu dam jsou dobrovolné a je samozřejmě na vůli každé členky, čeho se zúčastní. Loňská návštěvnost byla velmi dobrá a rozhodně si nemůžeme stěžovat na nezájem, naopak, návštěvnost na jednotlivých akcích stoupá.

Co se týká členské základny, během roku 2013 bylo přijato 8 nových členek a 5 členek zemřelo. K 1. lednu 2014 má tak Americký klub dam celkem 83 řádných členek.

Zdrojem informací o činnosti klubu jsou kromě muzejních akcí sdělovací prostředky, kde se především předsedkyně snaží o klubu informovat. V roce 2013 to bylo několikrát v českém rozhlase i televizi. O činnosti klubu referovala předsedkyně jak na vědeckých konferencích, tak i na veřejných přednáškách v Praze a Roudnici nad Labem. Nejnovější událostí jsou webové stránky Amerického klubu dam, které vytvořila jedna z členek. Nejširší veřejnost tak má přehled o historii i současnosti klubu, jsou zde zveřejněny výroční zprávy, přehled všech akcí i fotografie.

Nahoru na stránku