Úvod
O nás
Historie
Výroční zprávy
Přehled činnosti
Aktuální program
Fotogalerie
Odkazy
Suvenýry
   

Zpět

Výroční zpráva o činnosti Amerického klubu dam za rok 2012

V roce 2012 pokračovalo občanské sdružení Americký klub dam již sedmnáctým rokem ve své obnovené činnosti. Snažily jsme se, aby akce byly co do druhu pokud možno pestré a jednotlivé typy se během roku neopakovaly. Kromě dvou slavnostních setkání, která nám přikazují stanovy a jež jsme si nazvaly Novoročním a Jahodovým dýchánkem, jsme pořádaly v prostorách Náprstkova muzea, ještě šest  dalších akcí.

Záměrem plánu činnosti Amerického klubu dam je pořádat akce a setkání, které by zaujaly, pobavily a také rozšířily znalosti členek. Jak je vidět z výčtu loňských akcí, snažily jsme se, ostatně jako v minulých letech, mimo jiné také seznamovat s životem a dílem Vojty Náprstka a jeho přátel, se sbírkami jak Národního muzea, jehož součástí Náprstkovo muzeum je, tak pochopitelně i s tématy vztahujícími se k mimoevropským kulturám.

Lednový novoroční dýchánek jsme obohatily prohlídkou výstavy Veselí kostlivci (9.1.).  Členky se tak mohly seznámit s unikátními exponáty, které seznámily návštěvníky Náprstkova muzea se zvyky spojenými s vánočním obdobím v tradičním mexickém prostředí.

V lednu také uplynulo 140. výročí úmrtí Boženy Němcové. Americký klub dam ve spolupráci se Senátem České republiky uspořádal (21.1.) sváteční odpoledne Božena Němcová dnes, které se konalo v historickém sále Valdštejnského paláce. Vystoupili zde jak přední odborníci, tak i představitelé společenských institucí a za účasti slovenského folklorního souboru Libora a filmových ukázek jsme důstojně uctili toto výročí.

V únoru jsme navštívily výstavu Praha a její dcery, kterou připravilo Muzeum hlavního města Prahy Na Florenci (8.2.). Výstavou, na kterou zapůjčilo své exponáty i Náprstkovo muzeum, nás provedla její autorka, PhDr. Pavla Státníková.

V březnu jsme na program zařadily pro velký zájem v historickém interiéru knihovny divadelní představení, které autorsky a režijně připravil pan Karel Urbánek pod názvem Táta Čurbes. Jednalo se o vzpomínky na režisérovo dětství v podání paní Ljuby Benešové a Karla Urbánka (19.3.).

Každoročně pořádáme v pašijovém týdnu literární podvečer naší členky, paní Věry Ludíkové. (2.4.)  Autorčiny texty Otisky vesmíru přednášel pan Alfréd Strejček a další účinkující v několika jazycích a zároveň byla veřejnost seznámena s autorčinou novou knížkou.

V roce 2012 uplynulo také několik výročí spojených s postavou známého českého cestovatele, MUDr. Emila Holuba. Americký klub dam přispěl finančně na realizaci putovní výstavy o této velké osobnosti, a po Praze byla výstava instalována v Peruci. Při příležitostí výročí jsme rovněž uspořádali zájezd do Vídně (19.5.), po stopách Vojty Náprstka i Emila Holuba. Setkali jsme se zde jak s krajany žijícími ve Vídni, tak Čechy žijícími v Bratislavě, kteří se k nám připojili a také s představiteli města Holic a místního Afrického památníku. Pro velký zájem jely nakonec dva plné autobusy.

První pololetí činnosti jsme jako obvykle ukončily Jahodovým dychánkem (25.6.) s přehledem o činnosti, plánech do budoucna a předáváním členských listů novým členkám a samozřejmě s jahodovým pohoštěním. Součástí programu byla i prohlídka výstavy Fetiš modernity.

V září 2012 jsme zahájily přednáškou Ženy kolem Vojty Náprstka PhDr. Milena Secké k výročí úmrtí Vojty Náprstka (6.9.). Vzhledem k tomu, že se v historickém interiéru knihovny Náprstkova muzea konají různé přednášky, byly o těchto akcích členky, které jsou v elektronickém kontaktu, informovány. Vstupné je pro ně zdarma a v těchto aktivitách budeme pokračovat i v roce 2013.

V říjnu jsme připravily dvě akce týkající se výstavy v Národním technickém muzeu s názvem Jak Fingerhut k Náprstkovi přišel, na které se autorsky i zápůjčkami podílelo Náprstkovo muzeum. Jednak byly členky pozvány na vernisáž (4.10.) a dále pak pro ně byla připravena prohlídka výstavy a nové expozice domácí techniky, komentovaná dvěma autorkami (17.10.) Milenou Seckou a Lucií Střechovou.

Od počátku svého založení v 19. století navštěvovaly členky amerického klubu v předdušičkovém období pražské hřbitovy a upravovaly hroby zapomenutých osobností české historie. Listopadovou akcí byla proto, opět na vyžádání členek, návštěva starých Olšanských hřbitovů. Cestou k rodinné hrobce Fingerhutových, seznámila předsedkyně s několika význačnými osobnostmi, které měly blízký vztah k Vojtovi Náprstkovi  (5.11.). Tentokrát byly vybrány hroby osobností, které v 19. století přednášely členkám Amerického klubu dam.

Celoroční akce jsme ukončily tradičně Vánočním koncertem (3.12.) v historickém interiéru knihovny Náprstkova muzea. Trio účinkujících (zpěv, housle a harfa) nás příjemně naladilo vánočním repertoárem a připomnělo skvostné skladby českých kantorů i světových mistrů.

Akce Amerického klubu dam jsou dobrovolné a je samozřejmě na vůli každé členky, čeho se zúčastní. Loňská návštěvnost byla velmi dobrá a rozhodně si nemůžeme stěžovat na nezájem, naopak, návštěvnost na jednotlivých akcích stoupá.

Co se týká členské základny, během roku 2012 bylo přijato 10 nových členek.  K 1. lednu 2013 má tak Americký klub dam celkem 101 řádných členek. Téměř po celý rok se průběžně hlásily zájemkyně o členství, ale protože nechceme být masovou organizací, a také nemáme dostatečné prostorové podmínky, tak se na početním růstu podílejí především samy členky, které se za novou členku musí zaručit. Zdrojem informací o činnosti klubu jsou kromě muzejních akcí sdělovací prostředky, kde se především předsedkyně snaží o klubu informovat. V roce 2012 to bylo několikrát v českém rozhlase i televizi, a to jak na pražských, tak i regionálních stanicích. O činnosti klubu referovala předsedkyně rovněž jak na vědeckých konferencích, tak i na veřejných přednáškách.

Nahoru na stránku