Úvod
O nás
Historie
Výroční zprávy
Přehled činnosti
Aktuální program
Fotogalerie
Odkazy
Suvenýry
   

Zpět

Výroční zpráva o činnosti Amerického klubu dam za rok 2011

V roce 2011 pokračovalo občanské sdružení Americký klub dam již šestnáctým rokem ve své obnovené činnosti. Snažily jsme se, aby akce byly co do druhu pokud možno pestré a jednotlivé typy se během roku neopakovaly. Kromě dvou slavnostních setkání, která nám přikazují stanovy a jež jsme si nazvaly Novoročním a Jahodovým dýchánkem, jsme pořádaly v prostorách Náprstkova muzea, ještě sedm  dalších akcí.

Záměrem plánu činnosti Amerického klubu dam je pořádat akce a setkání, které by zaujaly, pobavily a také rozšířily znalosti členek. Jak je vidět z výčtu loňských akcí, snažily jsme se, ostatně jako v minulých letech, mimo jiné také seznamovat s životem a dílem Vojty Náprstka a jeho přátel, se sbírkami jak Národního muzea, jehož součástí Náprstkovo muzeum je, tak pochopitelně i s tématy vztahujícími se k mimoevropským kulturám.

Lednový novoroční dýchánek jsme obohatily prohlídkou výstavy Gejša a samuraj (10.1.).  Členky se tak mohly seznámit s unikátními japonskými exponáty, které řadí Náprstkovo muzeum mezi přední odborné světové instituce.

V únoru jsme pořádaly pro členky i veřejnost přednášku PhDr. Milena Secké a Mgr. Blanky Jeřábkové s názvem Ženy kolem Masaryka.  Přednáškou jsme si připomněly výročí úmrtí prezidenta osvoboditele (21.2.)

V březnu jsme na program zařadily pro velký zájem v historickém interiéru knihovny divadelní představení, které režijně připravil pan K.Urbánek pod názvem Sladká Francie, láska mého mládí. Jedná se o výběr z povídek režiséra v podání paní Ljuby Benešové, Dalimila Klapky a Karla Urbánka (21.3.).

Každoročně pořádáme v pašijovém týdnu literární podvečer naší členky, paní Věry Ludíkové. (18.4.)  Autorčiny texty inspirované Prahou pod názvem Až jednou  budu se s tebou loučit, Praho přednášel pan Otakar Brousek další účinkující v několika jazycích a zároveň byla veřejnost seznámena s autorčinou novou knížkou.

Jak již bylo řečeno, do programu každoročně zařazujeme prohlídku jedné z expozic Národního muzea. Letos to byla (2.6.) prohlídka nové budovy Národního muzea, bývalého Federálního shromáždění, kterou nás odborně provedl pan Karel Ksandr, současný generální ředitel Národního technického muzea.

První pololetí činnosti jsme jako obvykle ukončily Jahodovým dychánkem (20.6.) s přehledem o činnosti, plánech do budoucna a předáváním členských listů novým členkám a samozřejmě s jahodovým pohoštěním.

V září 2011 se konal menší výlet na pražskou usedlost Cibulka (17.9.), kam jsme jely Pražským motoráčkem a kterou nás provázela předsedkyně. Bylo tak připomenuto významné místo, kam jezdila Anna Fingerhutová na letní byt, nebo kam byly v 19. století Americkým klubem dam voděny školní děti na výlety.  Prohlédli jsme si lesoparkový areál  s většinou zničenými architektonickými památkami tohoto kdysi výletního pražského místa.

V říjnu jsme připravily dvě akce. První bylo zahájení výstavy v Náprstkově muzeu s názvem Ti, kteří nás předešli (12.10.). Při této příležitosti byla zasazena na nádvoří muzea nová bříza, která nahradila původní, tzv. Pepičku. Americký klub dam zaplatil na tuto akci jak pohoštění, tak i honoráře účinkujícím. Druhou akcí byl křest knihy rovněž v Náprstkově muzeu s názvem Vojta Náprstek (19.10.). Členky tak měly možnost zakoupit si knihu se slevou a podpisem autorky.

Od počátku svého založení v 19. století navštěvovaly členky amerického klubu v předdušičkovém období pražské hřbitovy a upravovaly hroby zapomenutých osobností české historie. Listopadovou akcí byla proto, opět na vyžádání členek, návštěva starých Olšanských hřbitovů. Tentokrát byla tato akce přístupna i pro veřejnost jako doprovodný program k výstavě Ti, kteří nás předešli. Cestou k rodinné hrobce Fingerhutových, seznámila předsedkyně s několika význačnými osobnostmi, které měly blízký vztah k Vojtovi Náprstkovi  (1.11.). Tentokrát byly vybrány hroby osobností, které jsou na výstavě zmíněny. Druhá procházka byla věnována hrobům na výstavě zmiňovaných osobností uložených na vyšehradském hřbitově. (21.11.)

Celoroční akce jsme ukončily tradičně Vánočním koncertem (5.12.) v historickém interiéru knihovny Náprstkova muzea.  Trio účinkujících Triforium Pragense (zpěv, hoboj a harfa) nás příjemně naladilo vánočním repertoárem a připomnělo skvostné skladby českých kantorů i světových mistrů.

Akce Amerického klubu dam jsou dobrovolné a je samozřejmě na vůli každé členky, čeho se zúčastní. Loňská návštěvnost byla velmi dobrá a rozhodně si nemůžeme stěžovat na nezájem, naopak, návštěvnost na jednotlivých akcích stoupá.

Co se týká členské základny, během roku 2011 bylo přijato šest nových členek a jedna členka zemřela. Při revizi zaplacených příspěvků jsme se rozhodly těm členkám, které více jak dva roky nezaplatily, ukončit členství.  K 1. lednu 2012 má tak Americký klub dam celkem 94 řádných členek. Téměř po celý rok se průběžně hlásily zájemkyně o členství, ale protože nechceme být masovou organizací, a také nemáme dostatečné prostorové podmínky, tak se na početním růstu podílejí především samy členky, které se za novou členku musí zaručit. A jinak si členky vybíráme.

Zdrojem informací o činnosti klubu jsou kromě muzejních akcí sdělovací prostředky, kde se především předsedkyně snaží o klubu informovat. V roce 2011 to bylo několikrát v českém rozhlase i televizi. O činnosti klubu referovala předsedkyně jak na vědeckých konferencích, tak i na veřejných přednáškách; v roce 2011 to bylo celkem 35 x.

Nahoru na stránku