Úvod
O nás
Historie
Výroční zprávy
Přehled činnosti
Aktuální program
Fotogalerie
Odkazy
Suvenýry
   

Zpět

Výroční zpráva o činnosti Amerického klubu dam za rok 2010

V roce 2010 pokračovalo občanské sdružení Americký klub dam již patnáctým rokem ve své obnovené činnosti. Snažily jsme se, aby akce byly co do druhu pokud možno pestré a jednotlivé typy se během roku neopakovaly. Kromě dvou slavnostních setkání, která nám přikazují stanovy a jež jsme si nazvaly Novoročním a Jahodovým dýchánkem, jsme pořádaly v prostorách Náprstkova muzea, ještě čtyři  další akce.

Záměrem plánu činnosti Amerického klubu dam je pořádat akce a setkání, které by zaujaly, pobavily a také rozšířily znalosti členek. Jak je vidět z výčtu loňských akcí, snažily jsme se, ostatně jako v minulých letech, mimo jiné také seznamovat s životem a dílem Vojty Náprstka a jeho přátel, se sbírkami jak Národního muzea, jehož součástí Náprstkovo muzeum je, tak pochopitelně i s tématy vztahujícími se k mimoevropským kulturám.

Lednový novoroční dýchánek jsme obohatily prohlídkou výstavy Ve stínu jaguára (11.1.).  Členky se tak mohly seznámit s životem a uměním indiánských kmenů Jižní Ameriky.

V únoru jsme pořádaly pro členky i veřejnost přednášku doc. Oldřicha Kašpara  o novinovém mexickém bulváru 19.století. (22.2.)

Každoročně pořádáme v pašijovém týdnu literární podvečer naší členky, paní Věry Ludíkové. (29.3.)  Autorčiny texty inspirované korespondencí Boženy Němcové přednášel pan Otakar Brousek a zároveň byla veřejnost seznámena s autorčinou novou knížkou.

V dubnu jsme na program zařadily pro velký zájem v historickém interiéru knihovny divadelní představení, které režijně připravil pan K.Urbánek pod názvem Za vším hledej ženu. Jedná se o výběr z povídek Guy de Maupassanta v podání paní Ljuby Benešové, Dalimila Klapky a Karla Urbánka (12.4.).

Jak již bylo řečeno, do programu každoročně zařazujeme prohlídku jedné z expozic Národního muzea. Letos to byla (20.5.) prohlídka historické budovy Národního muzea, kterou nás odborně provedl pan Karel Ksandr. Rozloučily jsme se tak s budovou, kterou čeká rozsáhlá rekonstrukce a několikaleté zavření. Jak již bylo řečeno, do programu každoročně zařazujeme prohlídku jedné z expozic

První pololetí činnosti jsme jako obvykle ukončily Jahodovým dychánkem (21.6.) s přehledem o činnosti, plánech do budoucna a předáváním členských listů novým členkám a samozřejmě s jahodovým pohoštěním.

V září 2010 se konal menší výlet na Zbraslav (11.9.), kterou nás provázel s odborným výkladem pan Dr.Martin Šámal.  Prohlédli jsme s kostel sv.Jakuba, zámeckou zahradu, náměstí i další významné architektonické památky tohoto kdysi výletního pražského místa.

V říjnu jsme navštívily muzeum Podskalská celnice Na Výtoni (13.10.). Expozice seznamuje jednak s Podskalím a především pak s vltavským vorařstvím.

Od počátku svého založení v 19.století navštěvovaly členky amerického klubu v předdušičkovém období pražské hřbitovy a upravovaly hroby zapomenutých osobností české historie. Listopadovou akcí byla proto, opět na vyžádání členek, návštěva starých Olšanských hřbitovů. Cestou k rodinné hrobce Fingerhutových, seznámila předsedkyně s několika význačnými osobnostmi, které měly blízký vztah k Vojtovi Náprstkovi  (1.11.). Tentokrát byly vybrány hroby především literátů a žurnalistů.

Celoroční akce jsme ukončily tradičně Vánočním koncertem (6.12.)  v historickém interiéru knihovny Náprstkova muzea.  Trio účinkujících (zpěv, flétna a harfa) nás příjemně naladilo vánočním repertoárem a připomnělo skvostné skladby českých kantorů i světových mistrů.

Akce Amerického klubu dam jsou dobrovolné a je samozřejmě na vůli každé členky, čeho se zúčastní. Loňská návštěvnost byla velmi dobrá a rozhodně si nemůžeme stěžovat na nezájem, naopak, návštěvnost na jednotlivých akcích stoupá.

Při revizi zaplacených příspěvků jsme se rozhodly těm členkám, které více jak dva roky nezaplatily, ukončit členství. Téměř po celý rok se průběžně hlásily zájemkyně o členství, ale protože nechceme být masovou organizací, a také nemáme dostatečné prostorové podmínky, tak se na početním růstu podílejí především samy členky, které se za novou členku musí zaručit. A jinak si členky vybíráme.

Zdrojem informací o činnosti klubu jsou kromě muzejních akcí sdělovací prostředky, kde se především předsedkyně snaží o klubu informovat. V roce 2010 to bylo několikrát v českém rozhlase i televizi. Naše členka, paní redaktorka Jana Špačková připravila pro rozhlasové vysílání hodinový pořad o členkách Amerického klubu dam v minulosti i současnosti. O činnosti klubu referovala předsedkyně jak na vědeckých konferencích, tak i na veřejných přednáškách. V říjnu o historii klubu referovala předsedkyně dokonce na ambasádě České republiky ve Washingtonu. Bylo to v rámci oslav výroční vzniku republiky v pořadu nazvaném Talks with Masaryk.

Nahoru na stránku