Úvod
O nás
Historie
Výroční zprávy
Přehled činnosti
Aktuální program
Fotogalerie
Odkazy
Suvenýry
   

Zpět

Výroční zpráva o činnosti Amerického klubu dam za rok 2009

V roce 2009 pokračovalo občanské sdružení Americký klub dam již čtrnáctým rokem ve své obnovené činnosti. Snažily jsme se, aby akce byly co do druhu pokud možno pestré a jednotlivé typy se během roku neopakovaly. Kromě dvou slavnostních setkání, která nám přikazují stanovy a jež jsme si nazvaly Novoročním a Jahodovým dýchánkem, jsme pořádaly v prostorách Náprstkova muzea, ještě čtyři  další akce.

Záměrem plánu činnosti Amerického klubu dam je pořádat akce a setkání, které by zaujaly, pobavily a také rozšířily znalosti členek. Jak je vidět z výčtu loňských akcí, snažily jsme se, ostatně jako v minulých letech, mimo jiné také seznamovat s životem a dílem Vojty Náprstka a jeho přátel, se sbírkami jak Národního muzea, jehož součástí Náprstkovo muzeum je, tak pochopitelně i s tématy vztahujícími se k mimoevropským kulturám.

Lednový novoroční dýchánek jsme obohatily prohlídkou výstavy Objevování země na Nilu, která v Náprstkově muzeu seznamovala s podílem českých egyptologů na  poznávání starověkého Egypta. Výstavou provázel autor a komisař výstavy Dr.Onderka (5.1.).

V únoru jsme pořádaly v historickém interiéru knihovny divadelní představení, které režijně připravil pan K.Urbánek pod názvem Za vším hledej ženu. Jedná se o výběr z povídek Guy de Maupassanta v podání paní Ljuby Benešové, Dalimila Klapky a Karla Urbánka (16.2.).

Jak již bylo řečeno, do programu každoročně zařazujeme prohlídku jedné z expozic Národního muzea. Letos to byl zámek v Chvalech, kde má knihovna Národního muzea stálou expozici věnovanou životu a dílu Ludmily Jiřincové. Celým objektem včetně kostela nás odborně provázel Dr.Muchka (18.3.). Celý objekt byl s podporou evropských fondů velmi citlivě zrekonstruován, v roce 2008 otevřen a dnes slouží obecnímu úřadu v Praze - Horních Počernicích a zároveň Národnímu muzeu rozšířil možnosti seznamovat se svými exponáty.

V pašijovém týdnu pořádáme také již tradičně literární večer Věry Ludíkové. Autorka (členka AKD) spolupracuje s klubem již několik let a pro velký zájem jak členek tak i veřejnosti, byl tento večer autorské čtení s názvem „Eseje“ další výzvou k  setkávání se pozitivně naladěných lidí (6.4.). Část tohoto programu vyla snímána Českou televizí a vysílána na stanici Noe. Je potěšitelné, že vzhledem k mnoha reprízám byla tato akce přiblížena tisícům diváků.

V květnu se pro nemoc předsedkyně žádná akce nekonala, ale v červnu byly akce tři. První z nich byl křest knihy paní Doc. Ireny Štěpánové Teréza Nováková.  Teréza Nováková, význačná spisovatelka a kulturní pracovnice 19.století byla členkou Amerického klubu dam, a tak bylo pro nás ctí, uspořádat křest v historických prostorách knihovny. (3.6.)

Druhou akcí byla vernisáž výstavy s názvem Celým světem na stereoskopech, kterou uspořádala předsedkyně k 115.výročí úmrtí Vojty Náprstka. (17.6.)  K této příležitosti se klub finančně podílel na výrobě porcelánových náprstků s portrétem Náprstka, které jsou v prodeji v pokladně muzea.

První pololetí činnosti jsme jako obvykle ukončily Jahodovým dychánkem (22.6.) s přehledem o činnosti, plánech do budoucna a předáváním členských listů novým členkám a samozřejmě s jahodovým pohoštěním.

V září 2009 jsme si přesně na den připomněli 115.výročí úmrtí Vojty Náprstka velmi důstojným způsobem (2.9.). S pomocí starosty městské části Praha 1 Ing. Hejmy, nám byl zdarma pronajat velký Brožíkův sál na Staroměstské radnici. Již v roce 1896 zde uspořádal veřejnou přednášku o V.Náprstkovi Julius Zeyer a v roce 1926 Renata Tyršová. Předsedkyně klubu zde připravila přednášku Vojta Náprstek – pražský radní.

V říjnu jsme navštívily Plynárenské muzeum v Nuslích (7.10.). Expozice je běžným návštěvníkům přístupna pouze na objednání a shromažďuje velice zajímavé exponáty. Prohlídka muzea byla zařazena do programu protože Vojta Náprstek byl velkým propagátorem využití plynu – sám vykonal několik instruktivních přednášek pro veřejnost na Žofínském ostrově a podporou Křižíkova projektu se zasloužil o zavedení plynového osvětlení v Praze.

Od počátku svého založení v 19.století navštěvovaly členky amerického klubu v předdušičkovém období pražské hřbitovy a upravovaly hroby zapomenutých osobností české historie. Listopadovou akcí byla proto, opět na vyžádání členek, návštěva starých Olšanských hřbitovů. Tuto akci jsme uspořádaly také pro Společnost Boženy Němcové, a tak cestou k rodinné hrobce Fingerhutových, seznámila předsedkyně s několika význačnými osobnostmi, které měly blízký vztah k Boženě Němcové  a její rodině  (3.11.). Tentokrát byly vybrány hroby osobností, jejichž výročí narození nebo úmrtí jsme si v roce 2009 připomínali.

Celoroční akce jsme ukončily tradičně Vánočním koncertem (7.12.)  v historickém interiéru knihovny Náprstkova muzea.  Trio účinkujících (zpěv, flétna a harfa) nás příjemně naladilo vánočním repertoárem a připomnělo skvostné skladby českých kantorů i světových mistrů.

Akce Amerického klubu dam jsou dobrovolné a je samozřejmě na vůli každé členky, čeho se zúčastní. Loňská návštěvnost byla velmi dobrá a nemůžeme si stěžovat na nezájem, naopak, návštěvnost na jednotlivých akcích stoupá.

Co se týká členské základny, během roku 2009 byly přijaty 3 nové členky a jedna členka zemřela. Při revizi zaplacených příspěvků jsme se rozhodly těm členkám, které více jak dva roky nezaplatily, ukončit členství.  K 1. lednu 2010 má tak Americký klub dam celkem 89 řádných  členek. Téměř po celý rok se průběžně hlásily zájemkyně o členství, ale protože nechceme být masovou organizací, a také nemáme dostatečné prostorové podmínky, tak se na početním růstu podílejí především samy členky, které se za novou členku musí zaručit. A jinak si členky vybíráme.

Zdrojem informací o činnosti klubu jsou kromě muzejních akcí sdělovací prostředky, kde se především předsedkyně snaží o klubu informovat. V roce 2009 to bylo několikrát v českém rozhlase i televizi. O činnosti klubu referovala předsedkyně jak na vědeckých konferencích, tak i na veřejných přednáškách; v roce 2009 to bylo celkem sedmkrát.  Prostřednictvím elektronické pošty jsme rovněž podávaly informace o členství v klubu. V roce 2009 si informace o Americkém klubu dam vyžádaly také některé časopisy. Vyšel tak obsáhlý článek v časopisu Moje země a v časopise Prestiže, oba s barevnými fotografiemi.

Nahoru na stránku