Úvod
O nás
Historie
Výroční zprávy
Přehled činnosti
Aktuální program
Fotogalerie
Odkazy
Suvenýry
   

Zpět

Výroční zpráva o činnosti Amerického klubu dam za rok 2004

V roce 2004 pokračovalo občanské sdružení Americký klub dam již devátým rokem ve své obnovené činnosti. Snažily jsme se, aby akce byly co do druhu pokud možno pestré a během roku se neopakovaly. Stanovily jsme si 10 akcí do roka, z nichž dvě slavnostní setkání, která nám přikazují stanovy a jež jsme si nazvaly Novoročním a Jahodovým dýchánkem, jsme pořádaly v prostorách Náprstkova muzea, stejně tak jako dalších šest akcí.

Záměrem plánu činnosti Amerického klubu dam je pořádat akce a setkání, které by zaujaly, pobavily a také rozšířily naše znalosti. Jak je vidět z výčtu loňských akcí, snažily jsme se, ostatně jako v minulých letech, mimo jiné také seznamovat s životem a dílem Vojty Náprstka a jeho přátel, se sbírkami jak Národního muzea, jehož součástí Náprstkovo muzeum je, tak pochopitelně i s tématy vztahujícími se k mimoevropským kulturám.

Lednový novoroční dýchánek jsme obohatily prohlídkou výstavy Orinoko, která v Náprstkově muzeu seznamovala s rozličnými etniky žijícími v povodí jihoamerického veletoku (19.1.).

V únoru jsme navštívily výstavu přírůstků v  Uměleckoprůmyslovém muzeu. Výstava se setkala s velkým zájmem, stejně tak i malé posezení, které následovalo v v muzejní kavárně (11.2).

Již se stalo téměř tradicí, že na přednášky zveme výborného odborníka a znalce iberoamerických kultur, Doc. PhDr. Oldřicha Kašpara. Na žádost členek připravil poutavé vyprávění o šamanismu i osobních zážitcích s tímto specifickým jevem (8.3.).

V dubnu jsme pozvaly členky na literární večer Věry Ludíkové (5.4). Autorka podivuhodných veršů (členka AKD) spolupracuje s klubem již několik let a pro velký zájem jak členek tak i veřejnosti, byl tento večer „Pošli to dál“ výzvou k dalšímu setkávání se pozitivně naladěných lidí (5.4.).

V květnu jsme, jako každoročně, pořádaly v historickém interiéru knihovny Náprstkova muzea opět divadelní představení. Jedna z našich členek,  paní Ljuba Benešová předvedla se svými kolegy hru A.Daudeta „Listy z mého mlýna“ (17.5.), která se, ostatně jako vždy, setkala s velkým zájmem.

Vzhledem k tomu, že 6.června 2004 uplynulo 135 let ode dne, kdy AKD odhalil na Vyšehradě pomník Boženě Němcové, uspořádaly jsme v sobotu 5.června návštěvu vyšehradského hřbitova. Velké spisovatelce jsme věnovaly kytici a několik vzpomínkových slov, jinak hřbitovem nás velmi zasvěceně provedl Mgr. V.Potoček, jednatel spolku Svatobor. Zároveň nám umožnil prohlédnout si nově rekonstruovaný interiér Slavína. K účasti jsme pozvaly i členky Společnosti B.Němcové. První pololetí činnosti jsme tradičně ukončily Jahodovým dychánkem (21.6.) a kromě přehledu o činnosti, plány do budoucna a předávání členských listů jsme si promítly na videu dokumentární film o jedné z členek AKD, paní Ludmile Osolsobě.

Na druhý víkend v září připadly Dny evropského dědictví, kterých se Náprstkovo muzeum opětně zúčastnilo. Členky i veřejnost měly možnost navštívit historický interiér knihovny s výkladem a hudebními ukázkami ze sbírek knihovny Náprstkova muzea. Odpoledne jsme si připomněly na nádvoří muzea 110.výročí úmrtí Vojty Náprstka přednáškou Dr.Mileny Secké  o Náprstkových aktivitách ve prospěch obyvatel Prahy  a vzpomínkové odpoledne jsme zakončily poslechem koncertu smíšeného sboru a orchestru, který přednesl převážně skladby B.Smetany, A.Dvořáka a dalších českých skladatelů. Krásné počasí a hudba linoucí se  z pavlače muzea vytvořila v návštěvnících nezapomenutelný dojem (11.9.).

V říjnu jsme podnikly návštěvu Památníku na Žižkově s odborným výkladem.  Památník na Žižkově je právě jedním z objektů, který téměř každý den na horizontu Prahy vidíme, ale kam se málokdy pěšky vypravíme. Navíc expozice je otevřena pro veřejnost jen o víkendech, a tak členky tuto akci uvítaly. Majestátní prostory i nádherný výhled na Prahu všechny uchvátily (13.10.).

V listopadu jsme pořádaly akci, na kterou jsme opět  pozvaly členky Společnosti Boženy Němcové, a sice promítání filmu Olgy Sommerové, „Nesmrtelná hvězda Božena Němcová“. Kromě paní režisérky byla přítomna i Doc. Dr. Jaroslava Janáčková, známá odbornice na toto téma a dr. Helena Sobková, autorka populárně naučných knih o Boženě Němcové. Film i následná diskuse vyvolaly velký zájem a ukázaly, že spolupráce obou spolků může být velmi prospěšná (1.11.).

Celoroční akce jsme ukončily tradičně Vánočním koncertem (13.12.)  v přednáškovém sále Náprstkova muzea.  Hudební skupina Marcipán nám předvedla svůj repertoár, netradiční prezentace nepříliš známých lidových písní Moravy a Slovenska.

Akce Amerického klubu dam jsou dobrovolné a je samozřejmě na vůli každé členky, čeho se zúčastní. Loňská návštěvnost byla velmi dobrá a rozhodně si nemůžeme stěžovat na nezájem.

Co se týká členské základny, během roku 2004 bylo přijato 10 členek a 1 členka se ze zdravotních důvodů odhlásila. K 1. lednu 2005 má Americký klub dam celkem 104 řádných  členek. Několik členek opět nezaplatilo členské příspěvky a žádné akce se nezúčastnily. Ty budou v prvních měsících roku 2005 dopisem požádány, zda mají i nadále zájem o členství. Vzhledem k vzrůstajícím nákladům jak na poštovné, ale v podstatě na vše, jsme k tomu nuceny, protože klubová činnost je hrazena pouze z členských příspěvků. Téměř po celý rok se průběžně hlásily zájemkyně o členství, ale protože nechceme být masovou organizací, a také nemáme dostatečné prostorové podmínky, tak se na početním růstu podílejí především samy členky, které se za novou členku musí zaručit.

Zdrojem informací o činnosti klubu jsou kromě muzejních akcí sdělovací prostředky, kde se především předsedkyně snaží o klubu informovat. V roce 2004 to bylo v českém rozhlase dvakrát. O činnosti klubu referovala předsedkyně i na veřejných přednáškách; v roce 2004 to bylo třináctkrát. Historii a činnosti AKD se věnovala i česká televize; v rámci pořadu Domácí štěstí a pořadu o Elišce Krásnohorské, který bude vysílán v r. 2005. Od roku 1998 se o Americkém klubu dam může dozvědět kdokoliv na světě také prostřednictvím internetu a od začátku roku 2003 jsou zde zveřejněny Výroční zprávy. Prostřednictvím elektronické pošty jsme rovněž podávaly informace o členství v klubu.

Nahoru na stránku