Úvod
O nás
Historie
Výroční zprávy
Přehled činnosti
Aktuální program
Fotogalerie
Odkazy
Suvenýry
   

Zpět

Výroční zpráva o činnosti Amerického klubu dam za rok 2001

V roce 2001 pokračoval Americký klub dam již šestým rokem ve své obnovené činnosti. Akce byly co do druhu pokud možno pestré a to, co jsme si naplánovaly, jsme podle možností dodržely. Počet pravidelných setkání se nezměnil a navíc měly členky možnost zúčastnit se i dalších muzejních akcí. Stanovily jsme si 10 akcí do roka, z nichž dvě slavnostní setkání, která nám přikazují stanovy a jež jsme si nazvaly Novoročním a Jahodovým dýchánkem, jsme pořádaly v historickém interiéru Náprstkovy knihovny, stejně tak jako dalších šest akcí.

Záměrem je pořádat akce a setkání, které by zaujaly, pobavily a také rozšířily naše znalosti. Jak je vidět z výčtu loňských akcí, snažily jsme se, ostatně jako v minulých letech, mimo jiné seznamovat s životem a dílem Vojty Náprstka a jeho četných přátel, případně s osobnostmi, které měly nějaký vztah i k Americkému klubu dam. Zároveň se snažíme upozorňovat také na další expozice Národního muzea, jehož součástí Náprstkovo muzeum je, a které nejsou vždy v popředí zájmu veřejnosti. V tomto záměru budeme pokračovat i v příštím roce.

Lednový novoroční dychánek jsme obohatily prohlídkou výstavy Svět urozených divochů s odborným výkladem autora (8.1.).

Druhou akcí byla prohlídka, opět s odborným výkladem, expozice Muzea Bedřicha Smetany (28.2.).

Třetí akcí byla velmi zajímavá přednáška Ing. Balíka, člena české expedice Egyptologického ústavu, o křesťanech v Egyptě. Přednáška byla doplněna promítáním velmi kvalitních diapozitivů a setkala se s velkým zájmem (28.3.).

Další akcí, která byla doslova nezapomenutelná, bylo divadelní představení hry „Zastaňte se mně, až umřu“ Frídy Pistoriusové o životě manželky Lva Nikolajeviče Tolstého, Sofii Andrejevně. Životní drama v podání našich dvou členek, paní Ljuby Benešové a Drahomíry Fialkové, spolu s Karlem Urbánkem doslova uchvátilo všechny diváky (19.4.).

I když jsme si původně na květen plánovaly jiný program, podařilo se nám domluvit návštěvu bytu Jana Masaryka na Ministerstvu zahraničních věcí České republiky v Černínském paláci. I když byla návštěva spojena s mnoha zmatky ze strany ministerstva, nakonec se přeci jen uskutečnila a provázel nás Dr.Antonín Sum, poslední žijící tajemník Jana Masaryka. Vzhledem k tomu, že tyto prostory nejsou běžně veřejnosti přístupné, byla účast na této akci veliká (24.5.).

Činnost za první pololetí jsme ukončily tradičně Jahodovým dychánkem, který jsme zahájily za zvuku fanfár žáků Základní umělecké školy a pokračovaly prohlídkou výstavy Vzpomínky na samurajskou slávu (11.6.).

V září se konaly v těsném sledu hned dvě akce. Tou první byla návštěva letohrádku Hvězda a prohlídka zde instalované výstavy „Božena Němcová – Obraz mezi obrazy“. Byla to první akce, kterou jsme si připomněly osobnost ženy, kterou Americký klub dam vždy považoval za svou předchůdkyni na poli ženské emancipace (4.9.). V sobotu 8.9. jsme se zúčastnily vernisáže výstavy Vojta Náprstek – Člověk a mecenáš, která byla instalována v Náprstkově muzeu a zahajována u příležitosti Dnů evropského dědictví. Součástí vernisáže bylo i slavnostní odhalení pamětní desky na nádvoří muzea, kterou věnoval V.Náprstkovi Klub českých turistů a také odborná přednáška.

Další plánovanou akcí byla přednáška Dr.A.Suma, kterou si členky po návštěvě Černínského paláce vyžádaly. Vzhledem k tomu, že Dr.Sum i předsedkyně klubu byli pracovně vytíženi a v muzeu probíhaly stavební úpravy, sešel se klub až v prosinci, a to dvakrát. 3.12 při přednášce, kterou Dr.Sum věnoval památce nejen Jana Masaryka, ale také Dr. Miladě Horákové, jejíž výročí na prosinec připadlo. Celoroční akce jsme ukončily tradičně Vánočním koncertem (21.12.), avšak netradičně v Náprstkově muzeu. Zde byla instalována výstava Mimoevropských betlémů, a tak měli návštěvníci možnost spojit zážitek sluchový i s vizuálním. Účinkovalo osvědčené Trio cantabile, které svou líbeznou hudbou navodilo pravou vánoční atmosféru.

Akce Amerického klubu dam jsou dobrovolné a je samozřejmě na vůli každé členky, čeho se zúčastní. Loňská návštěvnost byla velmi dobrá a rozhodně si nemůžeme stěžovat na nezájem.

Co se týká členské základny, během roku 2001 bylo přijato 10 členek, žádná členka se neodhlásila,  jedna přerušila členství z důvodů mateřské dovolené, ale několik členek opět nezaplatilo členské příspěvky a žádné akce se nezúčastnily. Ty budou v prvních měsících roku 2002 dopisem požádány, zda mají i nadále zájem o členství. Vzhledem k vzrůstajícím nákladům jak na poštovné, ale v podstatě na vše, jsme byly nuceny zvýšit členské příspěvky. Na Jahodovém dychánku se odsouhlasila výše 250,- Kč pro ženy studující, na mateřské a v důchodu a 750,- Kč pro ženy výdělečně činné. Téměř po celý rok se průběžně hlásily zájemkyně o členství, ale protože nechceme být masovou organizací, a také nemáme dostatečné prostorové podmínky, tak se na početním růstu podílejí především samy členky, které se za novou členku musí zaručit. Zdrojem informací o činnosti klubu jsou kromě muzejních akcí sdělovací prostředky, kde se především předsedkyně snaží o klubu informovat. V roce 2001 to bylo v českém rozhlase sedmkrát ajednou v české televizi. Naše činnost byla zmíněna i v novinových zprávách a časopiseckých článcích jak v Čechách, tak i v Chorvatsku a rakouské Vídni. Od roku 1998 se o Americkém klubu dam může dozvědět kdokoliv na světě i prostřednictvím interneru a v roce 2002 plánujeme zde zveřejňovat Výroční zprávy.

Stejně jako v roce 2000  se klub zúčastnil také akce, která byla charakteristická i pro činnost klubu předminulého století. A sice v prosinci jsme na výzvu Československého ústavu zahraničního uspořádaly sbírku na bustu T.G.Masaryka pro Užhorod.  Sbírka bude pokračovat ještě v roce 2002 a věříme, že vybereme důstojný finanční příspěvek, který poslouží jak dobré věci, tak našemu renomé.

V loňském roce jsme opět pokračovaly v propagaci Náprstkova muzea a jeho činnosti mezi členkami, především v informovanosti o všech výstavách, pozvánkami na vernisáže a na prohlídku muzea v rámce Mezinárodního dne muzeí. Domníváme se, že tato spolupráce je oboustranně velmi výhodná a budeme v ní i v příštím roce pokračovat.

Nahoru na stránku